Vælg en side

Din skatterådgiver som hjælper dig med regnskab og skatteoptimering samt i skattesager.

Om TaxSolution

Få hjælp til både din selvangivelse og årsregnskab

Som skatterådgiver tilbyder TaxSolution bogføring, udarbejdelse af skatte- /årsregnskab, budget, bistå skattesag og skatterådgivning til selvstændige erhvervsdrivende samt privatpersoner.

Din kontakt hos TaxSolution
Søren Christensen.

Uddannet skatterevisor med mange års erfaring, dels indenfor den offentlige skatteforvaltning samt i revisor-/rådgiverbranchen. Søren Christensen er specialiseret i skatteregnskaber for alle typer af persongrupper som er forpligtet til at indsende oplysningsskemaet (tidligere selvangivelse) til Skattestyrelsen.

TaxSolution Est.

Års rådgivererfaring

År i SKAT / Skattestyrelsen

Vi tilbyder
  • Bogføring
  • Årsregnskab
  • Skatterådgivning
  • Selvangivelsen
  • Skattesager

Bogføring

Bogføring er den vitale del af grundlaget for et ordentligt udarbejdet årsregnskab.

TaxSolution hjælper dig på plads med bogføringen enten hvis du blot skal have nogle råd med på vejen eller at du overlader bogføringen til os.

Det spiller ingen rolle, om dine bilag er samlet i en bunke på bordet eller om du har tastet dem alle ind i et bogføringsprogram.

TaxSolution tager opgaven, hvor du slipper den og sikrer, at alt er med, så bogføringen er intakt.

Hjælp til årsregnskab

Dit årsregnskab tjener flere formål. Du kan dels se, hvad din indtjening har været i din virksomhed og du kan samtidig se, hvad dit skattepligtige overskud er opgjort til. Årsregnskabet danner grundlag for indberetning af din selvangivelse og i sidste ende din årsopgørelse.

Hos TaxSolution kan du få hjælp til årsregnskab. Vi har den fornødne viden og erfaring til at sikre, at din skattebetaling bliver optimeret mest muligt enten ved brug af Virksomhedsskatteordningen eller Personskattelovens regler.

Virksomhedsskatteordningen giver dig mulighed for at minimere din topskattebetaling eller udskyde beskatning af allerede opnået indtjening til et senere og mere fordelagtigt tidspunkt.

Skatterådgivning

Skatteoptimering er en naturlig del af en rådgivers virke ved at tilbyde skatterådgivning for selvstændige erhvervsdrivende og privat personer med erhvervsrelaterede skatteforhold.

Med skatterådgivning hos TaxSolution, kan du benytte dig af vores indgående kendskab til skattesystemet og alle dens love og paragraffer. Du får derfor mulighed for at drøfte dine økonomiske muligheder på et sagligt og fortroligt grundlag.

Hjælp til selvangivelse

Om du er selvstændig erhvervsdrivende eller privatperson, skal du godkende din selvangivelse for at Skattestyrelsen kan udarbejde en årsopgørelse.

Med TaxSolution kan du få hjælp til selvangivelse. Vi har et indgående kendskab til håndtering af selvangivelsen og kan til enhver tid hjælpe dig sikkert på plads. Erfaringen viser, at selv de mest simple skatteforhold tjener sig selv hjem, ved at bruge professionel hjælp.

Med hjælp til selvangivelse fra TaxSolution får du vished om, at alle skattemæssige forhold tages med på din selvangivelse.”

Skattesag

Skattesager kan rejses af enten dig eller af Skattestyrelsen. Skulle der være behov for, at du ønsker en ændring af din årsopgørelse, så er TaxSolution parat til at hjælpe dig med din skattesag.

Skattestyrelsen kan til enhver tid tage kontakt til dig og anmode om dokumentation eller redegørelse for dispositioner, som ligger indtil flere år tilbage i tid. Sådanne henvendelse skaber ofte ikke den bedste stemning og kan virke uoverskuelige.

TaxSolution har et indgående kendskab til skatteregler og mange års erfaring med, hvordan man bringer disse regler i anvendelse. Du vil derfor kunne føle dig tryg ved at have TaxSolution med, når henvendelser fra Skattestyrelsen skal besvares.

TaxSolution bistår gerne din skattesag lige fra henvendelsen fra Skattestyrelsen og videre til Skatteankenævn, hvor der er behov for at anke sagen.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål så kontakt os i formularen nedenfor.